Upute za završetak studija

Studenti koji završavaju PREDDIPLOMSKI studij (predaju završni rad):

 • potrebno je donijeti popunjeni i potpisani (od strane mentora i predsjednika odbora za završne radove) OBRAZAC 2,
 • jedan primjerak rada spiralno uvezan, i CD rada pohranjen u .pdf formatu,
 • potvrdu iz knjižnice da nemate nikakvih dogovanja prema njima,
 • index,
 • te ukoliko imaju ne podmirene troškove prema Odjelu, treba ih podmiriti prije nego što se svi dokumenti predaju referadi,
 • izgled prve (naslovne) stranice treba biti svima ISTI (pogledaj pravilnik o završnom radu, koji se nalazi na web stranicama Odjela : studij/preddiplomski studij/dokumenti za završni rad).

 

Studenti koji završavaju DIPLOMSKI studij (prijavljuju obranu diplomskog rada):

 • potrebno je donijeti popunjeni i potpisani (od strane mentoraOBRAZAC 2, najkasnije 15 dana prije obrane diplomskog rada, s obrazcem se donosi i
 • potvrda iz knjižnice da nemate nikakvih dogovanja prema njima,
 • popunjeni OBRAZAC 5 (IZJAVA o pristupu obrani diplomskog rada), koja se može pronaći na web stranicama Odjela : studenti/razno ,
 • index, te
 • popis nastavnika koje se imenuje za Ispitno povjerenstvo i datum obrane 
 • prilikom obrane diplomskog rada studenti trebaju donijeti jedan primjerak rada tvrdo uvezan, i CD rada pohranjen u .pdf formatu
 • te ukoliko imaju ne podmirene troškove prema Odjelu, treba ih podmiriti prije nego što se dođe na obranu rada,
 • izgled korica diplomskog rada treba biti svima ISTI (pogledaj pravilnik o diplomskim ispitima, koji se nalazi na web stranicama Odjela : studij/diplomski studij/dokumenti za diplomski rad).