Upisi 2022/23.

UPIS STUDENATA U 1. GODINU PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA KEMIJA

Upis u akademsku godinu 2022./2023. u jesenskom roku održat će se 22. rujna 2022. godine na način da će budući studenti sve potrebne dokumente od točke 1. do točke 13. (koji su navedeni dolje niže) POSLATI na adresu Odjela za kemiju zaključno s datumom 22. rujna 2022., na kuverti je potrebno napisati slijedeće:

Odjel za kemiju – URED ZA STUDENTE

(za upis na preddiplomski studij)

Ulica cara Hadrijana 8/A

31000 Osijek

Dokumentacija koju je potrebno poslati:

  • 1. Rodni list (original dokument)
  • 2. Domovnica (original dokument ili e-domovnica)
  • 3. Potvrda o položenim ispitima državne mature
  • 4. Svjedodžba o državnoj maturi
  • 5. Obostrana kopija osobne iskaznice
  • 6. Potvrda liječnika (opće prakse) da pristupnik/ca nije alergičan/a na bilje i kemikalije (OBAVEZNO)
  • 7. Potvrdu ovlaštenog liječnika medicine rada o psihofizičkoj sposobnosti za rad u kemijskom laboratoriju (OBAVEZNO)
  • 8. Kopija uplatnice ili potvrda o uplati Internet bankarstvom na iznos od 410,00 kn = 54,42 eura za troškove upisa, studentske iskaznice, osiguranja i za Studentski zbor (IBAN: HR5925000091402130312)
  • 9. Fotografije za upisni list (4 x 6 cm) i studentsku iskaznicu (4 x 6 cm)
  • 10. Upisni broj sa stranice www.postani-student.hr
  • 11. Molimo uredno ISPUNITI – Upisni list
  • 12. Molimo ŠTAMPANIM slovima ISPUNITI – Podaci o studentu
  • 13. Molimo zalijepiti i ISPUNITI – x-ica
  • 14. Molimo uredno ISPUNITI – CarNet pristupnicu

 

Primjer/izgled uplatnice: TROŠKOVI UPISA ZA AK.GOD. 22/23

TEKST NATJEČAJA I UPISNE KVOTE pogledati na stranici Rektorata: Natječaj za upis studenata u 1. godinu