Aktivnosti: Pozvana predavanja

ALUMNI KEMO PREDAVANJA 2023.

Alumni KeMo online predavanje 2023.: Radiolitička sinteza magnetskih nanočestica željezovih oksida

Predavač: dr. sc. Ivan Marić

Sažetak: Radiolitička sinteza je atraktivna i ekološki prihvatljiva metoda za sintezu magnetskih nanočestica (NČ) pri sobnoj temperaturi. Prednost ove metode je stvaranje elektrona i drugih redukcijskih vrsta homogeno kroz cijeli uzorak. Za razliku od radiolitičke sinteze NČ plemenitih metala, radiolitička sinteza NČ željezovih oksida rijetko se istražuje. Jedan od razloga je vrlo složena kemija željeza i željezovih iona iz kojih u vodenim sustavima mogu nastati brojne faze. Osim toga, magnetske NČ imaju visoku tendenciju aglomeracije i zbog toga se u sintezi često koriste polimeri koji djeluju kao disperzanti i stabilizatori, a povrh toga imaju i značajnu interakciju s produktima radiolize vode. Stoga će u ovom predavanju biti opisan utjecaj doze g-zračenja, pH i vrste polimera na nastanak magnetskih NČ željezovih oksida te će biti prikazani primjeri radiolitičke sinteze magnetskih hidrogelova i ferofluida u jednom koraku.

Datum i vrijeme održavanja: 31. svibnja 2023. u 15:30 sati

Trajanje predavanja: 30 min + 10 min za pitanja i odgovore

Životopis predavača: Ivan Marić je od 2018. do 2022. bio zaposlen u Laboratoriju za radijacijsku kemiju i dozimetriju, Instituta Ruđer Bošković u sklopu uspostavnog HrZZ projekta. Njegovo doktorsko istraživanje obuhvaćalo je ispitivanje utjecaja polimera na radiolitičku sintezu magnetskih nanočestica željezovih oksida. Koautor je 19 znanstvenih radova te ukupno 32 usmena i posterska priopćenja. Trenutno je zaposlen kao poslijedoktorand u Laboratoriju za elektrokatalizatore na Kemijskom Institutu u Ljubljani u sklopu centra izvrsnosti za niskougljične tehnologije.

Uvjeti: Predavanje je besplatno i namijenjeno članovima Udruge Alumni KeMo i studentima Odjela za kemiju. Održat će se putem platforme Google Meet, a svi zainteresirani će mu moći pristupiti na poveznici koja će biti poslana elektroničkom poštom.

 

ONLINE PREDAVANJE 2023.: TALOŽENJE KALCIJEV KARBONATA U UMJETNOJ KRŠKOJ VODI UZ DODATAK OKOLIŠNIH I ANTROPOGENIH MOLEKULA

Predavač: dr. sc. Nives Matijaković Mlinarić

Sažetak: Krški sustavi podložni su utjecaju globalnih promjena, kao što su porast temperature, kisele kiše, povećanje razine ugljikova dioksida te zagađenje. Sedrene barijere su jedna od krških formacija i poznate su širom svijeta po slapovima. Aktivna zaštita sedrenih barijera moguća je na temelju dugotrajnog promatranja i prikupljanja podataka vezanih uz promjene porasta temperature, koncentracije zagađivala te kemijskih i bioloških karakteristika voda. Za istraživanje utjecaja potencijalnih promjena na formiranje sedre u in vitro sustavu potrebno je utvrditi promjenu morfologije i rast kristala za pravovremenu reakciju i aktivnu zaštitu sedrenih barijera. U tu svrhu osmišljen je modelni sustav taloženja kalcijevog karbonata u umjetnoj krškoj vodi koji simulira formiranje sedre u NP Plitvička jezera na temelju terenskog istraživanja provedenog u razdoblju ljeto 2019. – ljeto 2021.

Datum i vrijeme održavanja: 19. svibnja 2023. u 15:30 sati

Trajanje predavanja: 30 min + 10 min za pitanja i odgovore

Životopis predavača: Nives Matijaković Mlinarić od 2015. do 2022. bila je zaposlena u Laboratoriju za procese taloženja, Instituta Ruđer Bošković gdje je ispitivala utjecaj antropogenih i prirodnih molekula na nastanak sedre u Plitvičkim jezerima. Sudjelovala je na 19 konferencija te je koautor 18 znanstvenih radova. Dodijeljeno joj je financiranje HAZU i Europskog instituta za inovacije i tehnologiju. Od 2022. zaposlena je na Zdravstvenom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani kao voditeljica istraživačkog projekta Marie Sklodowska Curie – Pečat izvrsnosti.

Uvjeti: Predavanje je besplatno i namijenjeno članovima Udruge Alumni KeMo i studentima Odjela za kemiju.  Održat će se putem platforme Google Meet, a svi zainteresirani će mu moći pristupiti na poveznici koja će biti poslana elektroničkom poštom.

 

 ONLINE PREDAVANJE 2023.: Važnost matematičkih modela u prevenciji bubrežnih kamenaca

Predavač: dr. sc. Silvija Šafranko

Sažetak: Usmenim izlaganjem će biti prezentirana uloga kalcijevih oksalata u urolitijazi (stvaranje kamenaca u mokraćnom sustavu) te široki potencijal matematičkih modela u predviđanju stvaranja pojedinih hidratnih oblika kalcijevih oksalata koji sudjeluju u procesu patološke biomineralizacije.

Datum i vrijeme održavanja: 16. svibnja 2023. u 10:45 sati

Trajanje predavanja: 30 min + 10 min za pitanja i odgovore

Životopis predavača: Silvija Šafranko stekla je zvanje magistre kemije 2018. godine na Odjelu za kemiju Osijek. Tijekom studija, dobitnica je pročelnikove nagrade te dviju Rektorovih nagrada. Godine 2019. zapošljava se kao asistent na projektu Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom „Primjena inovativnih tehnika ekstrakcije bioaktivnih komponenti iz nusproizvoda biljnoga podrijetla“. Bila je neposredni voditelj tijekom izrade šest diplomskih radova i jednog završnog rada te je do sada objavila sveukupno 19 znanstvenih i stručnih radova (od toga 15 citiranih u Current Contents Connect bazi) i 2 poglavlja u knjigama. Sudjelovala je na preko 40 međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih konferencija. Kao dio tima s Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, 2022. godine osvaja prve nagrade za osmišljavanje inovativnih prehrambenih proizvoda na EIT Food Challenge Lab Croatia te na natjecanju HACK Startup Village 2022. u organizaciji AgriFood Litva. Članica je Hrvatskog kemijskog društva i Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju.

Uvjeti: Predavanje je besplatno i namijenjeno članovima Udruge Alumni KeMo i studentima Odjela za kemiju. Usmeno izlaganje održat će se online putem platforme Google Meet, a svi zainteresirani će mu moći pristupiti na poveznici koja će biti poslana elektroničkom poštom.

 

ALUMNI KEMO OKRUGLI STOL 2023.: GDJE SU KEMIČARI?

Alumni KeMo okrugli stol 2023.

Gdje su kemičari? 1. dio

Datum i vrijeme održavanja: 16. svibnja 2023. u 12:00 sati

Trajanje: 60 min + 10 min za pitanja i odgovore

Uvjeti: Sudjelovanje u okruglom stolu je besplatno i namijenjeno članovima Udruge Alumni KeMo i studentima Odjela za kemiju. Održat će se na Odjelu za kemiju, predavaonica P3.

Gdje su kemičari? 2. dio

Datum i vrijeme održavanja: 16. svibnja 2023. u 17:00 sati

Trajanje: 60 min + 10 min za pitanja i odgovore

Uvjeti: Sudjelovanje u okruglom stolu je besplatno i namijenjeno članovima Udruge Alumni KeMo i studentima Odjela za kemiju. Održat će se putem Google Meet usluge.

 

GOSTOVANJE INSTITUTA ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA ZAGREB:

Razvoj bioaktivnih molekula za tretman neurodegenerativnih bolesti

Predavač: dr.sc. Anita Bosak

Izloženost ljudi postojanim organskim zagađivalima iz okoliša

Predavač: dr. sc. Sanja Stipičević: 

Metali u nama i oko nas    

Predavač: dr. sc. Antonija Sulimanec

Datum i vrijeme održavanja: 16. svibnja 2023. u 10:30 sati

Trajanje predavanja: 60 min + 10 min za pitanja i odgovore

Uvjeti: Predavanje je besplatno i namijenjeno članovima Udruge Alumni KeMo i studentima Odjela za kemiju. Održat će se na Odjelu za kemiju, predavaonica P3.

 

Izazovi u uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

Predavač: Tihana Škugor, univ. spec. oecol.

Sažetak: U sklopu predavanja imat ćete priliku čuti detaljnije o izazovima uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u gradu Osijeku te važnosti sustavne edukacije i informiranja građana.
Datum i vrijeme održavanja: 13. travnja 2023. u 9:00 sati

Trajanje predavanja: 30 min + 10 min za pitanja i odgovore

Životopis predavača: : Tihana Škugor zaposlena je u Unikomu na radnom mjestu voditeljice službe sustava kvalitete i zaštite okoliša. Više od 18 godina bavi se gospodarenjem otpadom u gradu Osijeku. Kroz svoj posao sudjelovala je u procesu donošenja propisa s područja gospodarenja otpadom ali isto tako je uspostavljala primjenu tih propisa u praksi. Autorica je više stručnih radova iz područja gospodarenja otpadom koje je izlagala na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.

Uvjeti: Predavanje je besplatno i namijenjeno članovima Udruge Alumni KeMo i studentima Odjela za kemiju. Održat će na Odjelu za kemiju u predavaonici P1.

 

Istraživanje lijekova

Predavač: Ana Rimac, mag. chem.

Sažetak: U sklopu predavanja imat ćete priliku čuti o istraživanju lijekova u sklopu CRO-a (Contract research organization), o Selvita Grupi i što uključuje posao medicinskih kemičara.

Datum i vrijeme održavanja: 12. travnja 2023. u 16:00 sati

Trajanje predavanja: 30 min + 10 min za pitanja i odgovore

Životopis predavača: : Ana Rimac zaposlena je kao Viši znanstvenik I – medicinski kemičar u Selviti d.o.o. Paralelno pohađa i doktorski studij Medicinske kemije na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci. Preddiplomski i diplomski studij je završila na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Tema diplomskog rada je enantioselektivna desimetracija O-zaštićenih 3-hidroksiglutiranih anhidrida. Sudjelovala je na XXIII. HSKIKI-ju s posterskim priopćenjem naziva „Asymmetric synthesis of protected 3-amino-4-hydroxy-butiric acid“ te je koautor rada objavljenog u časopisu European Journal of Organic Chemistry naslova „Synthesis of GABOB and GABOB-based chiral units possessing distinct protecting groups“.

Uvjeti: Predavanje je besplatno i namijenjeno članovima Udruge Alumni KeMo. Održat će se putem platforme Google Meet, a svi zainteresirani će mu moći pristupiti na poveznici koja će biti poslana elektroničkom poštom.

 

Novi kontaminanti u globalnim vodnim resursima

Predavač: prof.dr.sc. Mirna Habuda-Stanić

Sažetak: Voda je neophodna za život, no proteklih godina znanstvenici diljem svijeta primjenom visokosofisticiranim analitičkih tehnika utvrdili su prisutnost pojedinh kemijskih spojeva, poput lijekova, hormona i endokrinih disruptora, u vodenim tijelima koja se koriste kao izvor pitke vode. Iako se većina navedenih kemijskih spojeva u vodama pojavljuje uslijed ljudskih aktivnosti, još uvijek nisu u potpunosti razjašnjeni mehanizmi niti učinci njihovog djelovanja na ljudsko zdravlje. U ovom predavanju biti će navedeni novi kontaminanti i njihovi izvori te će biti objašnjeni mehanizmi kojima se, u cilju zaštite javnog zdravlja, reguliraju koncentracije pojedinih tvari u vodi za piće, kao i izazovi s kojima se pri tome susreću znanstvenici i stručnjaci te nacionalna regulatorna tijela.

Datum i vrijeme održavanja: 23. ožujka 2023. u 9:00 sati

Trajanje predavanja: 30 min + 10 min za pitanja i odgovore

Životopis predavača: Prof. dr. sc. Mirna Habuda-Stanić redovita je profesorica na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek. Područje interesa su joj zaštita i pročišćavanje voda. Predsjednica je Organizacijskog odbora tri znanstveno-stručna skupa (Voda za sve, Europska GREEN konferencija, Međunarodna studentska GREEN konferencija) te članica nekoliko Povjerenstava pri Ministarstvu poljoprivrede. 2015. godine izabrana je za civilnog stručnjaka za kontaminaciju voda pri NATO-u, a 2021. godine imenovana je edukatorom Europske komisije za program TAIEX u području voda i okoliša. Autorica i koautorica je više desetaka znanstvenih radova iz područja zaštite i pročišćavanja vode. Proteklih godina stručno se usavršavala u Francuskoj, Irskoj, Turskoj, Finskoj, Portugalu, SAD-u i Norveškoj.

Uvjeti: Predavanje je besplatno i namijenjeno studentima i članovima Udruge Alumni KeMo. Održat će se na Odjelu za kemiju u predavaonici P3.